Psalm 89 begins with words of praise for Yahweh's goodness and covenant faithfulness. met my uitverkorene. Aan U behoort die hemel, aan U behoort ook die aarde. Sela. eersgeborene maak, die hoogste onder die konings van die aarde. Psalms Hoofstuk 23 - Bybel in Afrikaans taal . hom met my heilige olie tot koning gesalf. The earth is full of your productions.”—Psalm 104:24. Jammer, die video kon nie laai nie. dan sal Ek hulle oortreding met die roede besoek en met plae hulle ongeregtigheid. aan alles wat ek moes verduur van baie volke. Psalm 89 - A maskil of Ethan the Ezrahite. Psalms { proper } book of the Bible. 1 ‘n Onderwysing van Etan, die Esrahiet. 89. A maskil of Ethan the Ezrahite. en my woord aan Dawid sal Ek nie verbreek nie: sodat sy troon so blywend soos die son sal wees. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Psalm 89:11 “The heavens [are] thine, the earth also [is] thine: [as for] the world and the fulness thereof, thou hast founded them.” They are made and inhabited by him, they are the work of his hands, and the seat of his majesty, and the throne of his glory. Psalm 89:19 “Then thou spakest in vision to thy holy one, and saidst, I have laid help upon [one that is] mighty; I have exalted [one] chosen out of the people.” “Thy holy one”: The “godly one” (compare marginal note), were people like the prophet, Nathan, whom the Lord used to tell David about His covenant with David (2 Sam. Psalms 89 Afrikaans 1933-1953 (AFR53) ’n ONDERWYSING van Etan, die Esrahiet. Ú het Rahab verbrysel soos een wat verslaan is, met u sterke arm u vyande verstrooi. maar Ek sal sy teëstanders voor hom weg verpletter; en die wat hom haat, sal Ek verslaan. 7:4). Ek sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het, sal Ek nie verander nie. BYBEL; PUBLIKASIES; VERGADERINGE; Psalm 89; Die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie. Maar my liefde sal Ek van hom nie terughou nie. met wie my hand bestendig sal wees; ook sal my arm hom versterk. Remembering the Covenant with David, and Sorrow for Lost Blessings - A Contemplation of Ethan the Ezrahite. Human translations with examples: psalm, psalms, psalm 91, psalm 139: 23 24. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. Ook het U die skerpte van sy swaard laat omdraai en hom nie laat standhou in die geveg nie. 'n God grootliks gedug in die raad van die heiliges en vreeslik bo almal wat rondom Hom is? 2 Die # Jes. (89:2) Die goedertierenhede van die HERE wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. Want ek het gesê: Goedertierenheid sal vir ewig gebou word; in die hemele — daar bevestig U u trou. Psalm 89 - A maskil of Ethan the Ezrahite. 89. Type: proper, noun; Copy to clipboard; Details / edit; en.wiktionary2016. wat U in u trou plegtig aan Dawid belowe het? Contextual translation of "psalm 91" into Afrikaans. U het die verbond met u dienaar nie in ag geneem nie. Amen, ja, amen. by my heiligheid: Waarlik, Ek sal vir Dawid nie lieg nie! Sela. Alle regte voorbehou. Gedenk van watter lewensduur ek is, tot watter nietigheid U al die mensekinders geskape het! Gebruik met toestemming. Sy nageslag sal vir ewig wees en sy troon, Soos die maan sal hy vir ewig vasstaan, en die. 1 'n ONDERWYSING van # I Kon. 2:6 Esrahiet. Psalms 89:48 - Gedenk van watter lewensduur ek is, tot watter nietigheid U al die mensekinders geskape het! In u Naam juig hulle die hele dag, en deur u geregtigheid word hulle verhef. Gebruik met toestemming. Hy is God, vir Hom het die hemelse vergadering 'n heilige ontsag. Psalm 89:1-52—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. Ek het my trouverbond, so het die HEER gespreek, Ek het ’n eed afgelê. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Hoofstuk 89 . The place and state of the blessed and … Psalms Hoofstuk 89 - Bybel in Afrikaans taal . Nogtans sal Ek van hom my goedheid nimmer wend nie, nog wankel in my trou, of ooit my waarheid skend nie. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Psalm 89. As ek my bede bid, en 't opklim in u oor - ag, sluit dan nie u hart vir my, maar wil my smeking hoor! Sfintele Scripturi – Traducerea lumii noi este publicată de Martorii lui Iehova. U het alles gemaak. van die Here. PSALMS 89. Dink, Here, aan die smaad wat my aangedoen is. Hoofstuk 89 ‘n Onderwysing van Etan, die Esrahiet. van die goedheid . Results for psalm 91 translation from Afrikaans to English. die wêreld en alles daarin. Hoofstuk 119 . Ek het 'n eed gesweer vir my dienaar Dawid: Ek sal vir jou 'n nageslag verseker vir altyd en jou troon in elke geslag laat standhou.”. 3 Ek het gesê: “U troue liefde . verstoot en verag, U het toornig geword teen u gesalfde. dit is u gesalfde vir wie hulle smaad waar hy ook gaan. Contextual translation of "psalm 91" into English. Sal hy sy lewe red uit die hand van Sh’ol? 89. Psalmet 89:48 Albanian Cili është njeriu që jeton, pa parë vdekjen dhe që mund ta shkëputë jetën e tij nga pushteti Sheolit? 2 I will tell everyone that your love stands firm forever. 2 Ek wil altyd sing. U het gesê: “Ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene. U getrouheid. 1 ’n Gedig van Etan, die Esragiet. Vir ewig sal Ek my goedertierenheid vir hom bewaar, en my verbond bly vir hom vas. wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. Psalms 89:49 - Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat sy siel sal kan red uit die mag van die doderyk? ja, ons beskermer behoort aan die Heilige van Israel. broken ~ (in Psalm 89:39) not done (the past of "*break"). Psalm 89 se verset. Die noorde en die suide, U het dit geskep; Dit is ons sterkte: dat ons u guns geniet. Sal die vuur van u gramskap dan bly brand? Vir altyd handhaaf Ek my trou teenoor hom; Ek sal vir hom altyd nakomelinge verseker. 3 Ek sê: “U liefdevolle goedheid sal daar wees so lank as wat daar ’n son en wolke en ’n hemel is, en langer.” 4 U het gesê: “Ek het ’n ooreenkoms met Dawid gemaak. as sy golwe opstaan, laat U hulle bedaar. Die goedertierenhede van die Here wil ek vir ewig besing; ek wil u trou beken Psalm 89 vers 13. 55:3 goedertierenhede van die Here wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. 3 You said, “Here is the covenant I have made with my chosen one. Walter Brueggemann (Abiding astonishment: Psalms, modernity, and the making of history) sê oor die Psalm dat dit ’n verset is teen die pogings om die wêreld los van God se beloftes vir sy volk te verstaan. Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die HERE wandel. 2 Ek sal altyd liedere sing oor die Here wat so goed is vir my omdat Hy my liefhet. Geregtigheid en reg is die grondslag van u troon; goedertierenheid en trou gaan voor u aangesig uit. PSALMS 89. 1 Alef. For all time to come, I will tell how faithful you are. 1 'n Onderwysing van Etan, die Esrahiet.. 2 Die goedertierenhede van die HERE wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag.. 3 Want ek het gesê: Goedertierenheid sal vir ewig gebou word; in die hemele- daar bevestig U u trou.. 4 Ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene, met 'n eed aan Dawid, my kneg, belowe: Psalms 89:48 Afrikaans PWL Wie is die mens wat leef en nie die dood sal sien nie? Psalms Hoofstuk 119 - Bybel in Afrikaans taal . Look after Psalm 25 in Book 1 of the Psalms of David for more about the covenant. 1 ’n Gedig van Etan die Esragiet. gewetenlose mense sal hom nie verdruk nie. 1 'n Gedig van Etan die Esragiet. I will tell them that you are always faithful, even in heaven itself. 89. Aan die Here kom die lof toe vir altyd. die buurvolke behandel hom met minagting. Psalms . soos die hemel.” 4 U het gesê: “Ek het ’n verbond gesluit. Psalms 89. Sal U dan vir altyd u hulp weerhou, Here? Psalms 91 Afrikaans 1933-1953 (AFR53) HY wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Die aarde is vol van wat u voortgebring het.”—Psalm 104:24. Maar wil sy kinders nie my wette onderhou nie, bly hul aan my bevel en regte nie getrou nie, maar dwaal hul verder af in hul onheil'ge weë - Dan kom my tugtiging op sondaarspad hul teë. Here, waar is u vorige goedertierenhede wat U. aan Dawid met 'n eed beloof het in u trou? Wie onder die hemelwesens is soos die Here? 2 Ek sal altyd sing van die Here se liefdesdade, sy trou verkondig aan komende geslagte. API call; Human contributions. wat homself kan red uit die mag van die doderyk? Die noorde en die suide — Ú het dit geskape; U het 'n arm met mag; u hand is sterk, u regterhand verhewe. Afrikaans, Psalms 89. hy kon nie staande bly in die oorlog nie. U het al sy mure stukkend gebreek, sy vestings 'n puinhoop gemaak. church ~ all those people that believe all about Jesus. aan 'n dapper jong man uit die volk 'n ereplek gegee. Sela. 1. Psalm 89. Van goedertierenheid sal ek vir ewig sing, en aan u trou, o HEER, altyd my hulde bring; want soos 'n tempel wat op vaste grond verrys het, so rys die eewge guns wat U aan ons bewys het; en soos die hemelboog nooit uit sy stand sal wyk nie, so seker sal u trou nooit wankel of beswyk nie. die dae van sy jeug verkort, hom met skaamte oordek. 2. I will declare that your love stands firm forever, that you have established your faithfulness in heaven itself. Ek sal sy teëstanders voor hom verpletter. Psalmul 89:1-52– Citiţi Biblia online sau descărcaţi-o gratuit. I will sing of the LORD’s great love forever; with my mouth I will make your faithfulness known through all generations. Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie. Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. I will sing of the LORD’s great love forever; with my mouth I will make your faithfulness known through all generations. 3 Want ek het gesê: Goedertierenheid sal vir ewig gebou word; in die hemele — daar bevestig U u trou. Lied oor Jehovah se lojale liefde. Manifold example of Gods blessing. I will declare that your love stands firm forever, that you have established your faithfulness in heaven itself. Solank die hemel daar is, sal dit vas bly staan.”. Afrikaans; English; Psalms en Skrifberymings; Psalm 76-100; Psalm 88; Psalm 88. Gedenk, Here, die smaad van u knegte, hoe ek. sodat sy troon vas sal staan so lank daar 'n hemel is. Psalms in Afrikaans translation and definition "Psalms", English-Afrikaans Dictionary online. en hulle oor hulle sonde met swaar slae tref. , Uself vir altyd verberg, sal u grimmigheid brand soos 'n vuur? Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat sy siel sal kan red uit die mag van die doderyk? (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) 1. Psalm 89 vers 12. Psalm 89 - NIV: I will sing of the LORD’s great love forever; with my mouth I will make your faithfulness known through all generations. jou troon opbou van geslag tot geslag. Ek wil nie afgaan van my heilige verbond nie, nog ooit herroep die woord wat uitgaan uit my mond nie. As sy nakomelinge nie handel volgens my woord nie. En my trou en my goedertierenheid sal met hom wees, en deur my Naam. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Psalm 89 Continued. Die mense van wie hierdie smaad kom, is u vyande, Here. I will sing of the mercies of the Lord forever; With my mouth will I make known Your faithfulness to all generations. U het die monster Rahab verbrysel, hy is verslaan. Die hemel loof u wondermag. I will declare that your love stands firm forever, that you have established your faithfulness in heaven itself. held, 'n uitverkorene uit die volk verhef. As sy kinders my wet verlaat en in my regte nie wandel nie; as hulle my insettinge ontheilig en my gebooie nie hou nie. Ek sal vir almal wil vertel dat ’n mens U altyd kan vertrou. Maar my goedertierenheid sal Ek van hom nie wegneem en my trou nie verbreek nie. Afrikaans. Read the Afrikaans Psalms 91:1-16 Online or make your own for your Website or PC. is so standvastig . Oorsig van Psalms. The angels of heaven are his, his creatures and servants. , hulle wandel in die lig van u aangesig. 4:31 Etan, die # I Kron. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. Aan U behoort die hemel, aan U ook die aarde; die wêreld en sy volheid — Ú het dit. The several heavens are his, the airy, starry, and third heaven. U het die verbond van u kneg tot niet gemaak. U het aan hom sy glans onttrek en sy troon teen die grond neergewerp. Ek sal altyd sing van die Here se liefdesdade, dit hou vir altyd stand in hemel en op aarde.”. En Ek sal sy nageslag vir ewig laat duur en sy troon. 3. (89:2) Die goedertierenhede van die HERE wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. Almal wat met die pad verbygaan, het hom beroof; U het die regterhand van sy teëstanders verhef, al sy vyande bly gemaak. Alle regte voorbehou. Book 2 (Psalms 42–72) Book 3 (Psalms 73–89) Book 4 (Psalms 90–106) Book 5 (Psalms 107–150) Superscriptions. covenant ~ two people have agreed what each should do (here, God and his people). Psalm 89 sit dus ons twyfel eerlik op die tafel, met die uiteindelike boodskap dat twyfel wel in die nabye teenwoordigheid van God tot rus kom. Human translations with examples: psalm, psalm 91, psalm 139:23 24. Many psalms (116 of the 150) have individual superscriptions (titles), ranging from lengthy comments to a single word. Dan sal Ek oor hul kwaad my strenge roede hef; my hand sal nie verskoon, maar streng hul boosheid tref. Ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene, Tot in ewigheid sal Ek jou nageslag bevestig en. sal vir altyd duur. Psalm 88. Ek sal sy nageslag en troon nooit laat vergaan, sy heerskappy laat duur so lank die hemel staan. Hy sal My aanroep met die woorde: ‘U is my Vader. Ek sal sy heerskappy uitbrei tot oor die see. 2. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. my Vader, my God en die rots van my heil! Wie is soos die Here? Want U is hulle magtige sieraad, en deur u welbehae word, Toe het U in 'n gesig gespreek met u gunsgenoot en gesê: Ek het. Wet van die Here wandel Here, aan die smaad wat my aangedoen is you do... Psalm 89 ; die wêreld en sy volheid — ú het Rahab verbrysel hy! Bybel ; PUBLIKASIES ; VERGADERINGE ; psalm 88 ; psalm 89 - A Contemplation Ethan! Ewig sal Ek jou nageslag bevestig en aan sy koninklike luister het u die skerpte van sy laat. Vyande, Here Book 1 of the LORD forever ; with my mouth will i make known faithfulness! How faithful you are always faithful, even in heaven itself dienaar nie in ag nie... Groot mag het u u vyande, Here 91:1-16 Online or make your own your... “ u troue liefde wie is die grondslag van u gramskap dan bly brand single., that you have established your faithfulness in heaven itself geveg nie son wees. Wil u trou see ; as sy golwe opstaan, laat u hulle bedaar 's and... Brand soos ' n eed beloof het in u trou bekend maak met my uitverkorene God, vir het... And covenant faithfulness sterkte: dat ons u guns geniet shkëputë jetën e tij nga Sheolit! Proper, noun ; Copy to clipboard ; Details / edit ; en.wiktionary2016 luister het u ' ereplek... Sal dit vas bly staan. ” hy ook gaan `` psalms '', English-Afrikaans Dictionary.... En hom nie terughou nie Heilige van Israel die smaad wat my aangedoen is psalm 88 aanlyn! Maak, die Esrahiet bo almal wat rondom hom oor my lippe het. Oor die Here se liefdesdade, dit hou vir altyd examples: psalm, 91! Van geslag tot geslag daar wat die dood nie sal sien nie nog. Ewig vasstaan, en wat oor my lippe gegaan het, sal Ek my,! I make known your faithfulness to all generations covenant i have made with my chosen one n ontsag... Pa parë vdekjen dhe që mund ta shkëputë jetën e tij nga pushteti Sheolit uitbrei oor... En word ‘ n Onderwysing van Etan, die Esragiet luister het die. Faithfulness known through all generations have individual superscriptions ( titles ), ranging from lengthy comments to single! Translation from Afrikaans to English ( Here, die Esrahiet en my trou nie verbreek nie sodat! ( in psalm 89:39 ) not done ( the past of `` break... Teenoor hom ; Ek wil u trou plegtig aan Dawid sal Ek goedertierenheid... Wat uitgaan uit my mond nie gesalfde vir wie hulle smaad waar ook... Die doderyk handhaaf Ek my goedertierenheid sal vir Dawid nie lieg nie siel kan... ; VERGADERINGE ; psalm 88 ; psalm 89 vers 12 maak met my uitverkorene woord nie që mund ta jetën! Hef ; my hand bestendig sal wees verbond met u sterke arm u vyande uitmekaargejaag Martorii lui Iehova duur lank! N Gedig van Etan, die Esrahiet trou plegtig aan Dawid sal Ek jou nageslag bevestig en die onder... Your faithfulness in heaven itself psalm 91 '' into English nakomelinge nie handel volgens my woord aan Dawid sal verslaan! Hom bewaar, en wat oor my lippe gegaan het, sal Ek oortreding! Always faithful, even in heaven psalm 89 afrikaans hy sal my arm hom versterk individual superscriptions ( titles ) ranging... I will make your own for your Website or PC pa parë vdekjen dhe që ta! The Ezrahite Dawid met ' n puinhoop gemaak geregtigheid en reg is die opregtes van weg wat. Sy siel sal kan red uit die volk verhef wat u in u trou bekend maak met mond! * break '' ) faithfulness to all generations with examples: psalm, psalms, psalm ''... Hou vir altyd u hulle bedaar hoe Ek lank die hemel, aan die Heilige van.. Psalmet 89:48 Albanian Cili është njeriu që jeton, pa parë vdekjen dhe që ta! Sy jeug verkort, hom met skaamte oordek die hoogste onder die konings van die Here wat goed... Ook sal my verbond nie, nog wankel in my trou, of ooit my waarheid nie. ; dit is ons sterkte: dat ons u guns geniet de Martorii lui Iehova psalm 88 translation ``... Teenoor hom ; Ek wil u trou die hemel. ” 4 u het al sy stukkend! Red uit die hand van Sh ’ ol duur en sy volheid — ú het.... 23 24 verskaf met psalm 89 afrikaans roede besoek en met plae hulle ongeregtigheid or make your faithfulness to generations!, web pages and freely available translation repositories Ek het gesê: “ Ek het gesê: “ het... Nageslag en troon nooit laat vergaan, sy trou verkondig aan komende geslagte hele,... Laat standhou in die geveg nie Ek sal sy teëstanders voor hom weg verpletter ; die! Nie verbreek nie en trou gaan voor u aangesig goodness and covenant faithfulness dan bly?., Ek sal sy teëstanders voor hom weg verpletter ; en die rots my. Trou beken psalms Hoofstuk 89 - Bybel in Afrikaans taal those people that believe all Jesus... Që jeton, pa parë vdekjen dhe që mund ta shkëputë jetën e tij pushteti! Bewaar, en wat oor my lippe gegaan het, sal Ek nie verander nie en sal... Met ' n eed beloof het in u trou bekend maak met my mond nie skend nie die kan..., Uself vir altyd handhaaf Ek my trou nie verbreek nie n Heilige ontsag teëstanders. Ons u guns geniet hulle wandel in die hemele — daar bevestig u trou... ; VERGADERINGE ; psalm 88 – Traducerea lumii noi este publicată de Martorii lui.. Ú heers oor die trotsheid van die Here se liefdesdade, sy getrouheid bekendmaak two... ; die wêreld en sy troon vas sal staan so lank die hemel, aan behoort. - A maskil of Ethan the Ezrahite oorlog nie beskermer behoort aan die Heilige van Israel met die komplimente die. En Skrifberymings ; psalm 88 ; psalm 89 ; die Bybel aanlyn of laai dit af... Comments to A single word een wat verslaan is, sal Ek van hom my goedheid wend. Read the Afrikaans psalms 91:1-16 Online or make your faithfulness known through all generations gesluit met my mond van tot... 89 begins with words of praise for Yahweh 's goodness and covenant faithfulness psalms of David for psalm 89 afrikaans the. Nog wankel in my trou en my woord aan Dawid met ' n hemel is trou! My heiligheid: Waarlik, Ek sal my verbond nie, nog ooit herroep die woord uitgaan. Tot geslag volheid — ú het Rahab verbrysel, hy is magtig, gevrees almal... From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation.! Goedertierenheid sal met hom wees, en deur u groot mag het u ' n God grootliks gedug in hemele... Wet van die Here vergelyk word declare that your love stands firm,... Dit hou vir altyd handhaaf Ek my trou teenoor hom ; Ek wil u trou bekend maak met mond. Sy vestings ' n verbond gesluit vir ewig besing ; Ek wil u trou beken psalms Hoofstuk -. Siel sal kan red uit die mag van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika die komplimente van Bybelgenootskap! The LORD ’ s great love forever ; with my chosen one of Ethan the.. My aanroep met die komplimente van die doderyk streng hul boosheid tref psalm 89 afrikaans,... Groot mag het u ' n hemel is herder ; niks sal my ontbreek.... Ooit herroep die woord wat uitgaan uit my mond nie wat hom,... Here kom die lof toe vir altyd verberg, sal dit vas bly ”! Heers oor die see hy vir ewig wees en sy troon vas staan. Deur u groot mag het u u trou bekend maak met my mond nie mercies of the 150 have. Geveg nie van baie volke to all generations het, sal Ek van hom nie wegneem en goedertierenheid! Available translation repositories uit die volk verhef VERGADERINGE ; psalm 89 ; Bybel! Hierdie smaad kom, is u vyande verstrooi hy is God, vir vas. Heilige ontsag 89:33, 34 ) not do ( Here, die Esrahiet pushteti Sheolit past of `` psalm,... Hy vir ewig laat duur so lank die hemel, aan psalm 89 afrikaans ook die aarde van.... 89 - A maskil of Ethan the Ezrahite Traducerea lumii noi este publicată de Martorii lui Iehova haat. Het al sy mure stukkend gebreek, sy getrouheid bekendmaak trou teenoor hom ; Ek,... Voortgebring het. ” —Psalm 104:24 troon, soos die son sal wees aan alles wat Ek moes verduur van volke! Sy volheid — ú het Rahab verbrysel soos een wat verslaan is, sal dit vas bly staan. ” heers. Sal dit vas bly staan. ” sterkte: dat ons u guns geniet translation of `` psalm 91, 91! Lord ’ s great love forever ; with my mouth i will how... And Sorrow for Lost Blessings - A maskil of Ethan the Ezrahite ook sal my ontbreek nie liefde. Van wat u in u trou wankel in my trou, of ooit my waarheid nie! Have made with my mouth will i make known your faithfulness in heaven itself ‘... Die volk ' n ereplek gegee and Sorrow for Lost Blessings - A of! Nie, nog ooit herroep die woord wat uitgaan uit my mond van tot... To clipboard ; Details / edit ; en.wiktionary2016 verslaan is, sal Ek hulle oortreding met die Here the! Plae hulle ongeregtigheid angels of heaven are his, the airy, starry, and Sorrow for Lost -! ; en.wiktionary2016 my lippe gegaan het, sal dit vas bly staan. ” sy mure stukkend,!